logos7-600x200

Ми живемо в епоху, коли подальший розвиток технічного прогресу і людства в цілому безпосередньо залежить від нових наукових відкриттів. Було підраховано, що інвестиції в науку в розмірі 7 млрд євро / рік на початку XXI століття можуть викликати зростання ВВП в 200 млрд. євро / рік вже в 2030-х роках. Але для ефективного вирішення складних завдань у науці та реалізації високотехнологічних проектів на сьогоднішній день абсолютно необхідна інтеграція вчених із різних країн світу.

Асоціація кріобанків пуповинної крові, інших клітин і тканин людини, створена в 2013 р. в Україні, об’єднує провідні ліцензовані біотехнологічні підприємства та клініки клітинної терапії з метою спільного розвитку цієї інноваційної галузі та підвищення ефективності лікування важких захворювань із застосуванням клітинних і генних технологій. Одним із стратегічних напрямків роботи Асоціації є зміцнення міжнародного співробітництва між вітчизняними та зарубіжними науково-практичними медичними установами та підприємствами, що працюють у сфері біотехнологій.

З метою розвитку науки і транснаціонального наукового співробітництва в Евроcоюз створені так звані рамкові програми, які фінансують стратегічно важливі міжнародні проекти в галузі охорони здоров’я. Гранти Евроcоюзу на наукові проекти, що сприяють значному прогресу в медицині, присуджуються на конкурсній основі.

У 2013 році в рамках 7 рамкової програми Європейського Союзу виділено грант у розмірі 6,1 млн євро на реалізацію міжнародного наукового проекту THYMISTEM, у виконанні якого з боку Асоціації кріобанків задіяний  Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України та Інститут клітинної терапії.

В даний час проблема імунодефіцитних порушень надзвичайно актуальна в розвинених країнах світу і і країнах, що розвиваються. Відомо, що у відновленні нормальної функції імунної системи ключову роль відіграє центральний орган імунітету — тимус (вилочкова залоза). Однак, це перший орган, який дегенерує (атрофується) у дорослих людей, до того ж вилочкова залоза надзвичайно чутлива до низки цитотоксичних факторів, наприклад хіміотерапії, дії різних токсинів, несприятливої екології. Встановлено, що пересадка тканини неонатального тимуса може привести до відновлення імунної функції, але обмежена доступність тканинних трансплантатів цього органу не дозволяє широкому впровадженню даного терапевтичного підходу в клінічну практику. Однак, показано, що епітеліальні клітини тимуса здатні відтворити всі субпопуляції тимічних епітеліоцитів. Але на сьогоднішній день у світі не розроблені протоколи для лабораторного вирощування тимічної тканини.

ThymiStem_PMS_RubineRedТому мета проекту THYMISTEM — створити повноцінні протоколи для тривалого культивування тимічних клітин людини «в пробірці» (in vitro) і розробити підходи до застосування цих клітин у імуноскомпрометованих пацієнтів. Мета проекту включає також створення оптимізованих протоколів для кріозберігання стромальних клітин тимуса людини.

THYMISTEM об’єднує сильну загальноєвропейську команду клітинних біологів та імунологів, фахівців у галузі тканинної інженерії та ланкування клітин і тканин.

У реалізації проекту THYMISTEM беруть участь 6 країн — Естонія, Хорватія, Туреччина, Чехія, США і Україна. Координатором програми є Единбурзький університет (Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії ).

У рамках роботи над проектом українськими учасниками створюється Науково -дослідний центр імунології та біомедичних технологій.

thymistem

З українських установ у проекті задіяні: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України, Інститут серця МОЗ України, Інститут клітинної терапії.

Успішна реалізація міжнародного наукового проекту THYMISTEM створить преклінічну основу для розвитку нового напряму клітинної терапії – трансплантації тимічних органоїдів із епітеліальних стовбурових клітин для відновлення тимуса та імунної системи у хворих.