Звіт про роботу Асоціації кріобанків у 2019 році

Ось і добігає кінця 2019 рік, який можна оцінити як важливу сходинку в історії вітчизняного та світового біобанкінгу пуповинної крові, інших клітин та тканин людини. Завдяки зусиллям ліцензованих кріобанків у всьому світі кріозберігання клітин та тканин людини сформувалося як важлива та необхідна для практичної охорони здоров’я галузь медичної індустрії. Давайте підсумуємо основні досягнення Асоціації кріобанків у 2019 році.
  1. Наявність ліцензованих та одного ISO-акредитованого кріобанку на українському ринку послуг кріозберігання перинатальних тканин (пуповинна кров, плацента, пуповина).

Основною місією Асоціації кріобанків є сприяння розвитку ліцензованих біобанків стовбурових клітин пуповинної крові, інших клітин та тканин людини на медичному ринку України. На сьогоднішній день перший вітчизняний Кріобанк, створений у 2003 р. при Інституті клітинної терапії, вже вкотре підтверджує отриману ще в 2013 році престижну міжнародну акредитацію ISO. Міжнародна акредитація Кріобанку свідчить про відповідність підприємства міжнародним стандартам якості.

  1. Розширення спектру послуг зі зберігання перинатальних тканин (пуповинна кров, плацента, пупковий канатик) на медичному ринку України, введення нових послуг та оптимізація протоколів.

У 2003 р. Інститут клітинної терапії, перший Кріобанк України, вперше в історії нашої незалежної держави запропонував майбутнім батькам послугу зі зберігання пуповинної крові, а сьогодні родини, що бажають забезпечити своїм дітям додатковий запас здоров’я на довгі роки, мають можливість зберегти також стовбурові клітини плаценти та пуповини. Кріобанк Інституту клітинної терапії входить в число біобанків світу з найбільшим досвідом виготовлення плацентарних препаратів. Так, екстракт плаценти, виготовлений Кріобанком Інституту клітинної терапії, як унікальний біопрепарат, придатний навіть для довенного використання.

  1. Успішне завершення клінічних досліджень із застосуванням кріоконсервованих клітин та тканин людини.

         Асоціація кріобанків неодноразово повідомляла про статус поточних та завершених клінічних досліджень із вивчення безпечності та ефективності стовбурових клітин пуповинної крові, інших тканин та клітин людини в Україні під егідою Міністерства охорони здоров’я України. У 2019 р. в Україні завершилося ще одне клінічне дослідження «Ефективність застосування кріоконсервованої амніотичної мембрани людини при кератитах інфекційної та нейротрофічної етіології», що проводилося Інститутом клітинної терапії спільно з ДУ “Інститут офтальмології та тканинної терапії ім. В.П. Філатова” АМН України. Даний трайл довів ефективність застосування тканини плаценти в лікуванні кератитів і розроблений Інститутом клітинної терапії інноваційний метод лікування захворювань рогівки буде впроваджено в практичну охорону здоров’я.

  1. Старт нових клінічних досліджень із застосуванням кріоконсервованих клітин та тканин людини.

         Про розвиток регенеративної медицини в Україні свідчить реєстрація нових методів лікування захворювань, що базуються на застосуванні стовбурових клітин та отримання дозволу Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин при Міністерстві охорони здоров’я України на нові клінічні дослідження. Так, в 2019 р. Інститут клітинної терапії отримав дозвіл на проведення клінічного дослідження «Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні хворих з остеоартрозом».

  1. Участь у міжнародному науковому проекті “Міжнародна мережа з трансляційних досліджень похідних перинатальних тканин з метою їх терапевтичного застосування”, підтриманому грантом COST Action CA

Розвиток сучасної науки, особливо в таких техноємких галузях як молекулярна та клітинна біологія, кріобіологія, біобанкінг клітин та тканин людини вимагає командної роботи та міжнародної інтеграції. Вітчизняний Кріобанк, створений при Інституті клітинної терапії, брав участь у реалізації транснаціонального наукового проекту Thymistem (бюджет 6,1 млн євро). А сьогодні співзасновник і дійсний член Асоціації кріобанків Інститут клітинної терапії  входить у Європейську кооперацію з науки та технологій і бере участь у реалізації міжнародного наукового проекту Cost action  CA 17116 (в рамках програми Європейського Союзу Horizont 2020) з дослідження перинатальних тканин (пуповина, плацента).

  1. Участь у міжнародному науковому проекті “Вплив циркулюючих вірусних трансактиваторних білків (HIV-1 Tat and EBV Zta) на експресію генів при В-клітинному лімфомагенезі” підтриманому грантом в рамках наукової спіпраці між Україною та Францією.

         Висока кваліфікація вітчизняних науковців та сучасне оснащення першого українського Кріобанку дозволяє Інституту клітинної терапії проводити високотехнологічні наукові дослідження в галузі молекулярної біології, результати яких створюють передумови для розробки нових клітинних та геноінженерних препаратів. В склад Асоціації кріобанків входить відділ міжнародного співробітництва, що сприяє інтеграції вітчизняних науковців та науково-практичних центрів з провідними зарубіжними науково-дослідними установами.

  1. Робота вітчизняних кріо- та молекулярних біологів на базі Інституту Густава Руссі, провідного європейського онкологічного центру.

         Реалізовуючи грантовий проект в рамках співпраці між Україною та Францією кандидати наук, заступник директора Кріобанку В.А. Шаблій та І.Я. Скрипкіна, проводили наукові дослідження на базі Інституту Густава Руссі протягом 2.09-31.09. 2019 р. та 2.09-7.11.2019 р. Результати проведених досліджень мають практичне значення для оптимізації лікування злоякісних захворювань у світі, а унікальний досвід роботи за спеціальністю, який наші наукові кадри отримали в кращому європейському медичному центрі, впроваджується в щоденну роботу лабораторій Кріобанку.

  1. Співпраця з міжнародними професійними співтовариствами – ISCT, IPLASS, IFPA, ISSCR.

         Асоціація кріобанків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини – єдина професійна організація в Україні, що об’єднує ліцензовані біобанки, біотехнологічні підприємства, академічні та науково-дослідні установи, які працюють у галузі кріоконсервування клітин та тканин. Через членство співзасновника та дійсного члена Асоціації – Інституту клітинної терапії в численних міжнародних професійних співтовариствах, Асоціація кріобанків має можливість обміну профільною інформацією з Міжнародним товариством клітинної терапії, Міжнародним товариством стовбурових клітин, Міжнародною федерацією асоціацій з дослідження плаценти, Міжнародним товариством з дослідження стовбурових клітин.

  1. Видання фахового журналу “Клітинна та органна траснплантологія”

         З 2013 року за пітримки Асоціації кріобанків видається ексклюзивний для України науково-практичний журнал “Клітинна та органна трансплантологія”. Журнал включений у перелік фахових видань України і  призначений для широкого кола лікарів, науковців, студентів медицини та біології, що цікавляться питаннями клітинної та органної трансплантології чи працюють в цій галузі. Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах, зокрема Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory,  NLM Catalog, CiteFactor, International Scientific Indexing та Open Academic Journals Index. Журнал також зареєстровано в базі Pubmed.

  1. Активна громадська, освітня та просвітницька робота

Важливим напрямком діяльності Асоціації кріобанків є активна освітня та просвітницька робота, спрямована на підвищення обізнаності як медичної спільноти,  так і майбутніх батьків і населення України взагалі про біологічну цінність перинатальних тканин (пуповинна кров, плацента, пуповина), можливості довготривалого зберігання стовбурових клітин з них виділених та   застосування клітинних препаратів у лікуванні хвороб. У 2019 р. Асоціація кріобанків долучилася до проведення таких освітніх заходів як “Липень – місяць обізнаності про пуповинну кров”, “Всесвітній тиждень грудного вигодовування”, “Всесвітній день цукрового діабету”, “Всесвітній день пуповинної крові”.

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.