Чергову статтю українських вчених опублікував престижний міжнародний журнал

Найважливішим інструментом популяризації вітчизняної науки у світі є публікації у міжнародних рецензованих журналах, що входять до таких важливих наукометричних баз як Scopus та Pubmed, і мають імпакт-фактор. Останній є показником, що характеризує статусність і затребуваність (цитованість) видання. Науковці знають, що чим вищий імпакт-фактор журналу, тим вищим критеріям повинно відповідати дослідження, щоб бути опублікованим.

 

Українські кріобіологи, біотехнологи, фахівці галузі біобанкінгу пуповинної крові, інших клітин та тканин людини роблять важливий внесок у формування позитивного іміджу вітчизняної науки у світі, успішно долаючи високі вимоги до якості наукових статей і публікуючи їх у статусних міжнародних журналах.

Зокрема, наукові статті колективу авторів Інституту клітинної терапії, присвячені дослідженню стовбурових клітин плаценти, публікувалися в таких престижних міжнародних наукових журналах, як Placenta (2017, імпакт-фактор – 2,8), Experimental and Therapeutic Medicine (2016, 2017, імпакт-фактор – 1,56), Oncology letters (2018, імпакт-фактор – 1,6), Сytometry Part A (2018, імпакт-фактор – 3,26). У 2019 р. статтю Інституту клітинної терапії, присвячену результатам дослідження імунофенотипу та експресії генів стовбуровими клітинами плаценти на різних етапах культивування, прийняв і опублікував міжнародний рецензований науковий журнал BioMed Research International (імпакт-фактор журналу становить 2,6).

Дана робота колективу авторів Інституту клітинної терапії під назвою “Високопроліферативні мультипотентні клітини плаценти в незначній мірі експресують цитокератин-7” має величезне практичне значення, тому що представляє цінні молекулярні маркери стовбурових клітин плаценти на різних етапах культивування, що важливо для цілей клітинної терапії.

Інститут клітинної терапії – співзасновник і дійсний член Асоціації кріобанків,  робить значний внесок у розвиток персонального зберігання стовбурових клітин і тканин в Україні та формування позитивного іміджу української науки у світі. Крім надання високоякісних послуг зберігання стовбурових клітин пуповинної крові та пупкового канатика, Інститут клітинної терапії першим в країні та одним і з перших у світі запропонував майбутнім батькам високотехнологічну послугу зі зберіганя плаценти після пологів на базі єдиного в Україні ISO-акредитованого Кріобанку.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.