Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

http://www.imbg.org.ua/uk/

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики – структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.