Вийшов третій номер науково-практичного журналу «Клітинна і органна трансплантологія»

cell&organ_journal
Журнал призначений для фахівців, що працюють у зазначених областях, а також для лікарів усіх спеціальностей для формування позитивного клінічного мислення у цих напрямках наукових знань.

Журнал публікує оригінальні наукові статті, огляди статей і клінічних досліджень, методичні статті, короткі інформаційні повідомлення.

Журнал видається за підтримки Національної Академії Медичних Наук України Інститутом клітинної терапії на трьох мовах (англійською, російською, українською) в друкованій та on-line версіях, а також внесено в міжнародні наукометричних баз.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р, журнал «Клітинна і органна трансплантологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних та біологічних наук.

КОРРЕКЦИЯ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

Руммо О. О.

  • Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей на базе учреждения здравоохранения “9-я городская клиническая больница г. Минска”, Минск, Беларусь

МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ ТРАНСФОРМОВАНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН В САРКОМОГЕНЕЗІ В ЯКОСТІ ПУХЛИНО-ІНІЦІЮЮЧИХ КЛІТИН

Мамчур А. А.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПЛАЦЕНТИ: БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Насадюк Х. М.

  • Інститут клітинної терапії, Київ, Україна

МІГРАЦІЯ ТРАНСПЛАНТОВАНИХ Lin-Sca-1+c-kit+ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В РАННІ СТРОКИ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГІПОКАМПА У МИШЕЙ

Кирик В.М.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна

МЕТОД ОТРИМАННЯ КУЛЬТУРИ ФЕТАЛЬНИХ НЕЙРАЛЬНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН З ГІПОКАМПА МИШЕЙ

Цупиков О. М.

  • Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

ОБЗОР ДОКЛАДОВ 3-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА, ПОСВЯЩЕННОГО КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАЦЕНТАРНЫХ И ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Лобынцева Г. С.

  • Институт клеточной терапии, Киев, Украина

НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ПО ИТОГАМ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ (26-31.07.2014, САН-ФРАНЦИСКО, США)

Денисов В. К., Захаров В. В.

  • Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, Донецк, Украина

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тезисы научно-практической конференции с международным участием

“ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ”

Киев, 7 ноября 2014 г.

 


No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.