• Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова

  http://institut-filatova.com.ua/

  ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ» створений у 1936 році і в даний час являє собою провідну установу України, яка здійснює науково-дослідну, клінічну, організаційно-методичну та освітню діяльність з проблем офтальмології. За 80-річну історію в Інституті зроблено чимало відкриттів, які визначили вектор розвитку світової офтальмології. Сьогодні Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова є національним центром наукових досліджень у найбільш актуальних напрямках даної галузі медицини.

 • Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України

  http://www.sytenko.org.ua/ukr/rus

  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України» був заснований у 1907 році. Співробітниками інституту постійно ведеться наукова діяльність, результатами якої стали багаточисельні розробки та методики. У клініках інституту застосовуються найсучасніші технології лікування захворювань і пошкоджень хребта та суглобів.

 • Національний Інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України

  http://surgery.org.ua/

  Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України – визнаний на державному та міжнародному рівні багатопрофільний спеціалізований медичний заклад України, відомий завдяки високому рівню наукової діяльності та лікувальної роботи. Інститут існує з 1972 року. Провідні спеціалісти активно впливають на розвиток хірургії та трансплантології в Україні як на медичному, так й на організаційному та юридичному рівнях, зокрема у розробці проектів регламентуючих документів, законів, державних програм.

 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

  http://www.imbg.org.ua/uk/

  Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики – структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

 • Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України

  http://www.igrm.kiev.ua/

  Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України – це державна науково-дослідна установа, завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.