Рішення про прийняття до Асоціації «Банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини» нових членів приймає Правління Асоціації на Засіданні Правління, яке проводиться не рідше, ніж раз на півроку.

Перед винесенням кандидатури на голосування, Секретаріат Асоціації вивчає заявку потенційного члена щодо відповідності вимогам Асоціації та виносить на голосування Правління Асоціації.

Вимоги до кандидатів для вступу до Асоціації:
1 . Для банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини (Україна):

1.1. наявність ліцензії, виданої Державною службою соцзахворювань України, на «Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини»;

1.2. наявність ліцензії , виданої Міністерством охорони здоров’я України, на «Медичну практику» (з випискою про наявність спеціальності – молекулярно-діагностичної (ПЛР) лабораторії);

1.3. свідоцтво про атестацію молекулярно- діагностичної (ПЛР) лабораторії.

2 . Для банків пуповинної крові (зарубіжних):

2.1 . наявність відповідних юридичних обгрунтувань на право зберігання клітинних трансплантатів, підтверджене ліцензуючим / акредитуючим органом країни, в якій зареєстрована організація;

2.2 . наявність акредитації за міжнародними стандартами збору, банкування та реалізації препаратів пуповинної крові.

3 . Для медичних установ (Україна):

3.1 . наявність ліцензії, виданої Міністерством охорони здоров’я України, на «Медичну практику»;

3.2 . внесення організації Координаційним центром трансплантації органів, тканин і клітин Міністерства охорони здоров’я України в перелік організацій, що проводять клінічні випробування клітинних і тканинних трансплантатів.

4 . Для медичних установ (зарубіжних):

4.1 . наявність відповідних юридичних обгрунтувань на право застосування клітинних і тканинних трансплантатів, підтверджене ліцензуючим / акредитуючим органом країни, в якій зареєстрована організація;

4.2 . наявність акредитації згідно міжнародних стандартів у галузі застосування клітинних технологій (бажано) .

5 . Для вищих навчальних закладів:

5.1 . наявність ліцензії на освітню діяльність, виданої Міністерством освіти (для України) або відповідним акредитуючим органом (для інших країн);

5.2 . наявність акредитації за напрямами медичного та біологічного профілю.

6 . Для спеціалізованих науково-дослідних інститутів і організацій:

6.1 . ведення науково-дослідних робіт у галузі медицини та біології;

6.2 . наявність акредитації за напрямами медичного та біологічного профілю.

Організації не зазначені в даному переліку, але які працюють у сфері клітинних і тканинних технологій чи суміжних галузях, можуть бути прийняті до складу Асоціації як Асоційовані члени на підставі рішення Засідання Правління.
Надсилаючи заявку на членство в Асоціації, відповідальна особа підтверджує, що ознайомлена з документами, які регламентують роботу Асоціації.

Warning: filesize(): stat failed for /home/zinkit/stemcellbank.org.ua/www/wp-content/uploads/2013/08/Заявка-на-вступление.pdf in /home/zinkit/stemcellbank.org.ua/www/wp-content/plugins/assoc/assoc.php on line 101