Асоціація «Банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини» є відкритою, добровільною, професійною організацією, членами якої можуть стати:
 • будь-які підприємства, організації чи об’єднання, які є ліцензованими банками пуповинної крові, інших тканин і клітин людини або медичними установами, які на законних підставах працюють у сфері застосування пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 • вищі навчальні заклади як України, так і зарубіжних країн незалежно від їх форм власності, які готують фахівців медичної та біотехнологічної галузі;
 • спеціалізовані науково-дослідні інститути та організації, які бажають увійти до складу Асоціації та брати участь у реалізації її цілей і завдань.
В Асоціації передбачаються три рівня членства (дійсне, асоційоване і академічне):
 • Асоційованими членами Асоціації є ліцензовані банки пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, що мають досвід не менше 5 років роботи на ринку України або міжнародному ринку, і медичні установи, що на законних підставах працюють у сфері застосування пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, як в Україні так і за її межами.
 • Академічними членами Асоціації є вищі навчальні заклади як України, так і зарубіжних країн, незалежно від їх форми власності , які готують фахівців для медичної та біотехнологічної галузей, а також спеціалізовані науково-дослідні інститути та організації. Для цієї категорії членство в Асоціації є безкоштовним  тобто Академічні члени Асоціації не платять вступний та членські внески.
 • Інститут клітинної терапії

  www.instituteofcelltherapy.com

  Інститут клітинної терапії – науково-дослідний, спеціалізований , лікувально- діагностичний заклад, на базі якого функціонує клініка та кріобанк. Фахівцями Інституту клітинної терапії розроблені та впроваджені в медичну практику новітні наукові досягнення в галузі кріобіології та клітинних технологій.

 • Інститут невідкладної та відновлювальної хірургії ім. В.К.Гусака

  http://iurs.org.ua/

  Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака (ІНВХ) є однією з передових медичних установ країни. Високий професіоналізм вчених і фахівців, сучасне діагностичне та лікувальне обладнання, розробка та впровадження нових методів діагностики і лікування хворих, використання сучасних технологій боротьби з різними захворюваннями та їх наслідками – все це сприяє ефективному лікуванню найскладніших хвороб.

 • КЛІНІКА «ЕмСелл»

  www.emcell.com

  Клініка «ЕмСелл» – медичний центр, організований в 1994 році. За роки роботи в клініці пролікувалося декілька тисяч пацієнтів з різних країн світу, проведено більше 6 000 трансплантацій стовбурових клітин. Розроблені методи лікування, що використовуються в клініці, дозволили зберегти і продовжити їм життя, домогтися відновлення функцій органів і тканин, досягнути позитивних результатів у лікуванні.

 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM)

  https://www.pbkm.pl/

  Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) був заснований у січні 2002 р. став першим сімейним банком у Польщі, який застосував пуповинну кров в лікуванні. На сьогодні єдиний в Польщі банк пуповинної крові що відповідає вимогам стандартів AABB, ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004. Є частиною групи FamiCord, банки якої працюють у більш ніж 20-ти країнах Європи, котра володіє 4-ма власними лабораторіями.

 • Покровський Банк стовбурових клітин (ПБСК)

  http://stemcellbank.spb.ru

  Найбільший в Росії банк персонального і громадського зберігання стовбурових клітин пуповинної крові. Банк має успішний досвід з виділення, заготівлі та збереження стовбурових клітин, роботі з генними технологіями та ДНК.В структурі функціонує багатопрофільна клініка.

 • Міжнародний Центр Біотехнологій (МЦБ) «Біостем»

  biostem.com.ua

  Є важливим підрозділом ГУ Іституту невідкладної і відновної хірургії ім.
  В.К.Гусака НАМН України. Основні завдання центру – лікування широкого
  спектру захворювань за допомогою новітніх біотехнологій, в тому числі із
  застосуванням стовбурових клітин, а також персональне зберігання стовбурових
  клітин пуповинної крові.

 • Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова

  http://institut-filatova.com.ua/

  ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ» створений у 1936 році і в даний час являє собою провідну установу України, яка здійснює науково-дослідну, клінічну, організаційно-методичну та освітню діяльність з проблем офтальмології. За 80-річну історію в Інституті зроблено чимало відкриттів, які визначили вектор розвитку світової офтальмології. Сьогодні Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова є національним центром наукових досліджень у найбільш актуальних напрямках даної галузі медицини.

 • Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України

  http://www.sytenko.org.ua/ukr/rus

  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України» був заснований у 1907 році. Співробітниками інституту постійно ведеться наукова діяльність, результатами якої стали багаточисельні розробки та методики. У клініках інституту застосовуються найсучасніші технології лікування захворювань і пошкоджень хребта та суглобів.

 • Національний Інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України

  http://surgery.org.ua/

  Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України – визнаний на державному та міжнародному рівні багатопрофільний спеціалізований медичний заклад України, відомий завдяки високому рівню наукової діяльності та лікувальної роботи. Інститут існує з 1972 року. Провідні спеціалісти активно впливають на розвиток хірургії та трансплантології в Україні як на медичному, так й на організаційному та юридичному рівнях, зокрема у розробці проектів регламентуючих документів, законів, державних програм.

 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

  http://www.imbg.org.ua/uk/

  Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики – структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

 • Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України

  http://www.igrm.kiev.ua/

  Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України – це державна науково-дослідна установа, завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.