Інститут клітинної терапії

www.instituteofcelltherapy.com

Інститут клітинної терапії – науково-дослідний, спеціалізований , лікувально- діагностичний заклад, на базі якого функціонує клініка та кріобанк. Фахівцями Інституту клітинної терапії розроблені та впроваджені в медичну практику новітні наукові досягнення в галузі кріобіології та клітинних технологій.