logos7-600x200

Ми живемо в епоху, коли подальший розвиток технічного прогресу і людства в цілому безпосередньо залежить від нових наукових відкриттів. Було підраховано, що інвестиції в науку в розмірі 7 млрд євро / рік на початку XXI століття можуть викликати зростання ВВП в 200 млрд. євро / рік вже в 2030-х роках. Але для ефективного вирішення складних завдань у науці та реалізації високотехнологічних проектів на сьогоднішній день абсолютно необхідна інтеграція вчених із різних країн світу.

Асоціація кріобанків пуповинної крові, інших клітин і тканин людини, створена в 2013 р. в Україні, об’єднує провідні ліцензовані біотехнологічні підприємства та клініки клітинної терапії з метою спільного розвитку цієї інноваційної галузі та підвищення ефективності лікування важких захворювань із застосуванням клітинних і генних технологій. Одним із стратегічних напрямків роботи Асоціації є зміцнення міжнародного співробітництва між вітчизняними та зарубіжними науково-практичними медичними установами та підприємствами, що працюють у сфері біотехнологій.

З метою розвитку науки і транснаціонального наукового співробітництва в Евроcоюз створені так звані рамкові програми, які фінансують стратегічно важливі міжнародні проекти в галузі охорони здоров’я. Гранти Евроcоюзу на наукові проекти, що сприяють значному прогресу в медицині, присуджуються на конкурсній основі.

У 2013 році в рамках 7 рамкової програми Європейського Союзу виділено грант у розмірі 6,1 млн євро на реалізацію міжнародного наукового проекту THYMISTEM, у виконанні якого з боку Асоціації кріобанків задіяний  Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України та Інститут клітинної терапії.

В даний час проблема імунодефіцитних порушень надзвичайно актуальна в розвинених країнах світу і і країнах, що розвиваються. Відомо, що у відновленні нормальної функції імунної системи ключову роль відіграє центральний орган імунітету — тимус (вилочкова залоза). Однак, це перший орган, який дегенерує (атрофується) у дорослих людей, до того ж вилочкова залоза надзвичайно чутлива до низки цитотоксичних факторів, наприклад хіміотерапії, дії різних токсинів, несприятливої екології. Встановлено, що пересадка тканини неонатального тимуса може привести до відновлення імунної функції, але обмежена доступність тканинних трансплантатів цього органу не дозволяє широкому впровадженню даного терапевтичного підходу в клінічну практику. Однак, показано, що епітеліальні клітини тимуса здатні відтворити всі субпопуляції тимічних епітеліоцитів. Але на сьогоднішній день у світі не розроблені протоколи для лабораторного вирощування тимічної тканини.

ThymiStem_PMS_RubineRedТому мета проекту THYMISTEM — створити повноцінні протоколи для тривалого культивування тимічних клітин людини «в пробірці» (in vitro) і розробити підходи до застосування цих клітин у імуноскомпрометованих пацієнтів. Мета проекту включає також створення оптимізованих протоколів для кріозберігання стромальних клітин тимуса людини.

THYMISTEM об’єднує сильну загальноєвропейську команду клітинних біологів та імунологів, фахівців у галузі тканинної інженерії та ланкування клітин і тканин.

У реалізації проекту THYMISTEM беруть участь 6 країн — Естонія, Хорватія, Туреччина, Чехія, США і Україна. Координатором програми є Единбурзький університет (Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії ).

У рамках роботи над проектом українськими учасниками створюється Науково -дослідний центр імунології та біомедичних технологій.

З українських установ у проекті задіяні: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України, Інститут серця МОЗ України, Інститут клітинної терапії.

Успішна реалізація міжнародного наукового проекту THYMISTEM створить преклінічну основу для розвитку нового напряму клітинної терапії – трансплантації тимічних органоїдів із епітеліальних стовбурових клітин для відновлення тимуса та імунної системи у хворих.

Міжнародний проект Європейської кооперації з науки і технологій

Відмінною рисою сучасної науки є її транснаціональність, особливо в такій надсучасній і високотехнологічній галузі, як клітинні технології. Це пов’язано з тим, що проведення складних наукових досліджень вимагає інтеграції інтелектуального потенціалу і практичного досвіду вчених із різних країн, а також високоспеціалізованого і дорогого устаткування, яке мають лише поодинокі дослідницькі центри в світі.

В Україні Асоціація кріобанків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини всіляко підтримує наукове співробітництво між академічними та асоційованими членами Асоціації, а також сприяє міжнародній кооперації шляхом проведення наукових конференцій, уоркшопов, семінарів за участю зарубіжних колег.

Кріобанк Інституту клітинної терапії, співзасновника і дійсного члена Асоціації кріобанків, має багаторічний досвід участі в реалізації міжнародних наукових проектів, зокрема в рамках 7 рамкової програми Європейського Союзу.

Також Кріобанк Інституту клітинної терапії бере участь у реалізації міжнародного наукового проекту COST action CA17116 з дослідження стовбурових клітин плаценти. Даний проект фінансується Європейською кооперацією з науки і технологій (European Cooperation in Science and Technology, COST) і входить у так звану міжнародну мережу з трансляційних досліджень перинатальних похідних з метою їх терапевтичного застосування (International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches (SPRINT).

Проект COST action має на меті об’єднати компетентні академічні, клінічні та промислові центри для фундаментальних досліджень перинатальних тканин (пуповина, плацента), а також сприяти трансляційним досліджень у цій галузі (таким, які впроваджуються в практичну охорону здоров’я).

Європейська кооперація з науки і технологій (Брюссель, Бельгія) з 1971 року фінансує проведення найбільш перспективних наукових досліджень за рахунок бюджету, отриманого в рамках різних програм Європейського союзу, в тому числі Horizon 2020.

На сьогоднішній день Європейська кооперація з науки і технологій включає 38 членів і 1 співпрацюючого члена, до яких відносяться провідні наукові центри Австрії, Норвегії, Швейцарії, Швеції, Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Індії та інших країн. Україну в Європейській кооперації з науки і технологій представляє Інститут клітинної терапії.

Матеріально-технічна база і кадровий потенціал Кріобанку Інституту клітинної терапії дозволяють проводити складні наукові дослідження на молекулярному рівні і створювати конкурентоспроможні наукові розробки – нові методики і препарати.

У 2019 р. Центр науки Інституту клітинної терапії в рамках наукової співпраці між Україною та Францією бере участь у міжнародному науковому проекті “Вплив циркулюючих вірусних трансактиваторних білків (HIV-1 Tat та EBV Zta) на експресію генів при В-клітинному лімфомагенезі”. Дослідження важливі для кращого розуміння етіології лімфом та оптимізації підходів до їх лікування.