kletochnaya_journal

Асоціація банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини є інформаційним партнером  сучасного науково-практичного журналу «Клітинна і органна трансплантологія».
journal_1
Місія журналу

Формування позитивного клінічного мислення в таких напрямках наукових знань, як генна інженерія, органна, тканинна і клітинна трансплантологія.

Ціль видання

Видання виходить з метою всестороннього висвітлення наукових проблем в таких галузях, як органна, тканинна, клітинна трансплантологія й генна інженерія.

Журнал “Клітинна та органна трансплантологія”  включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних і біологічних наук.
В матеріалах видання:
 • наукові праці в галузі органної, тканинної та клітинної трансплантології, генної інженерії;
 • оглядові статті про світовий досвід у галузі клітинної та органної трансплантології;
 • нормативно-правова оцінка діяльності індустрії.
Також журнал буде цікавий для:
 • Фахівців в галузі неонатології та акушерства.
 • Фахівців в галузі дитячої неврології.
 • Фахівців в галузі неврології, нейротравматології та нейрохірургії.
 • Фахівців в галузі репродуктології та гінекології.
 • Фахівців в галузі ангіології.
 • Фахівців в галузі кардіології.
 • Фахівців в галузі офтальмології.
 • Практикуючих лікарів усіх спеціальностей.
 • Студентів медичних ВУЗів.
 • Біологів
Основні тематичні розділи:
 • Найважливіші світові новини в галузі трансплантації та інженерії органів, тканин і клітин.
 • Нові концепції в трансплантації.
 • Органна трансплантація.
 • Клітинна і тканинна трансплантація.
 • Регенеративна медицина, органна, клітинна і тканинна інженерія.
 • Особливості правового регулювання напряму
index_CellOrgTrans-1024x67
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19692-9492Р від 20.02.2013
ISSN 2308-3794
Электронна версія журналу доступна на сайті: http://transplantology.org/uk/nomera-ua/vtoroj-nomer/