Для забезпечення поточної діяльності в Асоціації на постійній основі діють такі підрозділи:
СЕКРЕТАРІАТ АСОЦІАЦІЇ
 • Займається діловодством , підтриманням зв’язку між членами і різними відділами асоціації.
 • Організовує зборів членів асоціації, готує робочу документацію та звітність про поточну діяльність
БУХГАЛТЕРІЯ АСОЦІАЦІЇ
 • Веде облік фінансової діяльності асоціації
ПРЕС -СЛУЖБА АСОЦІАЦІЇ
 • Підтримує зв’язки з мас- медіа, забезпечуючи кваліфіковані консультації провідних фахівців у даній галузі з питань, що надходять як з боку медичної громадськості, так і суспільства в цілому.
 • Інформує засоби масової інформації про нові досягнення клітинної медицини в Україні та світі , в тому числі надаючи об’єктивні коментарі фахівців щодо резонансних випадків і наукових відкриттів.
 • Проводить освітню та просвітницьку роботу, спрямовану на правильне розуміння громадськістю можливостей і недоліків сучасної клітинної терапії, в тому числі можливих ризиків і побічних дій такого лікування, бореться з нечесною рекламою в цій галузі і різного роду спекуляціями на довірі громадян з боку недобросовісних компаній і клінік.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР АСОЦІАЦІЇ
 • Відповідає за збір і аналіз інформації по галузі, в тому числі статистичної звітності .
 • У функції центру входить підготовка довідок, аналітичних записок та оглядів світових новин галузі.
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АСОЦІАЦІЇ
 • Займається організацією і підтримкою співпраці із закордонними центрами клітинної терапії та кріобанками, а також з провідними фахівцями даної галузі, що працюють в різних країнах світу.
 • Організовує профільні консультації зарубіжних фахівців щодо складних клінічних випадків для українських пацієнтів, як і надання таких закордонним центрам.
 • Веде підготовчу роботу щодо спільних наукових і клінічних досліджень у галузі клітинної терапії, кріобіології і т.п.
 • Організовує міжнародні наукові конференції, круглі столи, консиліуми і симпозіуми, що сприяють обміну знаннями та досвідом у даній галузі із зарубіжними колегами.