Органами управління Асоціацією виступають:
  • Загальні збори членів Асоціації – вищий орган управління Асоціацією.
  • Правління Асоціації – постійно діючий колегіальний орган управління, до складу якого входять Президент Асоціації та Віце-Президенти.
  • Президент Асоціації – вища виборна посада, яка призначена для керівництва поточною діяльністю Асоціації та очолює Правління Асоціації.
  • Віце-президенти Асоціації – виборні посади, здійснюють керівництво поточною діяльністю Асоціації у складі Правління Асоціації під керівництвом Президента Асоціації.
В даний момент керівництво Асоціацією здійснюють:
 Gladkih
Президент Асоціації
Гладких Юрій Васильович

доктор медичних наук, науковий консультант Інституту клітинної терапії

 

 

 

 

 

 

 popandopulo-big
Віце-президент Асоціації
Попандопуло Андрій Генадійович

доктор медичних наук, професор кафедри госпітальної хірургії Дон.ДМУ, директор Міжнародного центру Біостем, завідуючий лабораторією клітинного й тканинного культивування ІНВХ ім.. В.К. Гусака АМН України

 

 

 

 Segeda
Віце-президент Асоциації
Сегеда Сергій Миколайович

Заступник директора ТзОВ “ЕмСел”

Відповідальний сектретар Асоціації – Махіня Андрій Валентинович
Керівник Прес-служби Асоціації – Ломоносова Анастасія Юріївна
Керівник Інформаційно-аналітичного центру Асоціації – Махіня Валентин Миколайович
Керівник Відділу міжнародного співробітництва Асоціації – Насадюк Христина Мирославівна, к.мед.н.