Міжнародний Центр Біотехнологій (МЦБ) «Біостем»

biostem.com.ua

Є важливим підрозділом ГУ Іституту невідкладної і відновної хірургії ім.
В.К.Гусака НАМН України. Основні завдання центру – лікування широкого
спектру захворювань за допомогою новітніх біотехнологій, в тому числі із
застосуванням стовбурових клітин, а також персональне зберігання стовбурових
клітин пуповинної крові.