Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вступив в Асоціацію

ElskayaІнститут молекулярної біології і генетики НАН України став академічним членом Асоціації кріобанків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України — це провідний науково-дослідний інститут країни, діяльність якого зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики, таких як структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн. Інститут створено 1973 року, а його засновниками були всесвітньовідомі українські вчені — Б. Є. Патон, С. М. Гершензон, В. П. Зосимович, П. К. Шкварніков, Г. Х. Мацука.

На сьогоднішній день Інститут бере активну участь у виконанні державних науково-технічних програм, серед яких «Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян», «Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань», «Національна програма профілактики СНІДу в Україні», «Здоров’я нації», «Генні та аналітичні біотехнології», «Впровадження і застосування Грід-технологій», «Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів», «Нанотехнології і наноматеріали», «Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини» та ін.

За роки існування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України його співробітники отримали низку нагород, премій та відзнак. Так, в Інституті працює 30 лауреатів Державної Премії України в галузі науки і техніки, також Інститут молекулярної біології і генетики НАН України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень в галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів.

Вченими Інституту опубліковано більше 5000 наукових статей, з яких майже 1200 — в найповажніших міжнародних журналах, таких як Science, Nature Structural & Molecular Biology, Biochemistry, Human Genetics, Human Mutation, Proteins, Nucleic Acids Research, Journal of Biological Chemistry та ін. Отримано дипломи на 2 наукові відкриття, понад 250 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, проведено більше 90 наукових конференцій та з’їздів.

Інститут веде активну міжнародну діяльність. Протягом багатьох років науковці установи успішно співпрацюють із вченими більш ніж з 80 країн світу, зокрема Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Польщі, Італії, Греції, Японії, Росії, Білорусі та ін. Інститут виконує чотири проекти Сьомої Рамкової Програми (FP7): «Improving Diagnoses of Mental Retardation in Children in Eastern Europe and Central Asia through Genetic Characterization and Bioinformatics/-Statistics» (FP7-HEALTH, SICA), «Nanosensors Based on Nanomaterials» (FP7-PEOPLE, IRSES), «Transnational Access to NMR» (FP7 East-NMR programme) та «Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine» (COMBIOM, FP7-INCO-2011-6, ERA-WIDE).

Протягом тривалого часу підтримуються двосторонні зв’язки з установами Польської академії наук та Національного Центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Інститут видає три наукові журнали: «Biopolymers and Cell» (фахове видання), «Ukrainica Bioorganica Acta» (фахове видання), «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів».

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.