Третій щорічний мінісимпозіум «День стовбурової клітини»

q

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К. Гусака НАМН України» (Донецьк), ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» (Київ) і Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Харків) запрошують Вас взяти участь в Третьому мінісимпозіумі «День стовбурової клітини».

«День стовбурової клітини» – щорічний науковий захід, спрямований на обговорення результатів експериментальних досліджень молодих вчених, які працюють в галузі біології стовбурових клітин та регенеративної медицини.
Третій мінісимпозіум «День стовбурової клітини» буде проходити на базі ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К. Гусака НАМН України» (м. Донецьк, Ленінський проспект, 47).

Тематика мінісимпозіуму:
  • Біологія стовбурової клітини;
  • Регенеративна медицина;
  • Тканинна інженерія;
  • Адоптивна імунотерапія;
  • Експериментальні моделі захворювань для регенеративної медицини.
Умови участі:

В симпозіумі можуть брати участь наукові співробітники, аспіранти, докторанти дослідних установ, а також студенти вищих навчальних закладів.
Вік доповідачів не має перевищувати 40 років.

Форма участі: устна доповідь тривалістю до 15 хвилин, заочна участь не передбачена.

Оплата участі не передбачена.
Робочі мови симпозіуму: українська, російська.

Доповідачі представляють результати власних експериментальних досліджень (в тому числі тих, що були виконані спільно з іншими вченими). Формат заходу передбачає широке обговорення викладених результатів і дискусії в рамках тематики мінісимпозіуму.

Після рецензування матеріали будуть опубліковані у вигляді коротких повідомлень в журналі «Проблеми кріобіології і кріомедицини».

Місце проведення: аудиторія хірургічного корпусу ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К. Гусака НАМН України» (м. Донецьк, Ленінський проспект, 47) .
У зв’язку з поточною політичною та соціально-економічною ситуацією в Україні, організаційний комітет вирішив перенести третій міні-симпозіум «День стовбурової клітини» на осінь 2014 року.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.