Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції

logo_ukr7 листопада 2013 року Інститут клітинної терапії та Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України організовують науково-практичну конференцію з міжнародною участю, яка буде присвячена проблемам застосування клітинних технологій в акушерстві, гінекології, неонатології та дитячій неврології.

Сучасний розвиток науки в галузі фізіології стовбурових клітин різного походження, а також технологій отримання, культивування, генетичної трансформації та кріоконсервування клітин і тканин сприяли появі новітніх, раніше недоступних методів діагностики та лікування акушерської та гінекологічної патології, гіпоксично-ішемічної енцефалопатії новонароджених та дитячого церебрального паралічу.
Відомо, що захворювання вагітної, вроджені захворювання та вади розвитку плода, а також акушерська агресія призводять до таких важких наслідків в новонародженого, як гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, яка у віддаленому часі є причиною розвитку дитячого церебрального паралічу. Застосування стовбурових клітин різного походження, в тому числі аутологічної та алогенної пуповинної крові, яка містить в собі стовбурові клітини різних типів, вже продемонструвало позитивні результати в експерименті та клінічній практиці. Поширення методів клітинної терапії надасть лікарям нові можливості лікування соціально важливих захворювань, зокрема безпліддя, гіпоксично-ішемічної енцефалопатії, дитячого церебрального паралічу.

Тематика конференції:
1. Клітинні технології в лікуванні наслідків акушерської агресії.
2. Маркери плацентарних стовбурових клітин у діагностиці прееклампсії.
3. Стовбурові клітини яєчника.
4. Стовбурові клітини ендометрію.
5. Стовбурові клітини матки.
6. Стовбурові клітини плаценти.
7. Стовбурові клітини амніотичної рідини.
8. Стовбурові клітини та мікрохімеризм.
9. Стовбурові клітини та репродукція.
10. Трансплантація стовбурових клітин плоду in utero.
11. Клінічне застосування пуповинної крові при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії новонароджених.
12. Експериментальні дані по застосуванню стовбурових клітин різного типу на моделях гіпоксично-ішемічної енцефалопатії новонароджених.
13. Клінічні дані застосування пуповинної крові при дитячому церебральному паралічу.
14. Біотехнологічні підходи роботи з клітинами різного походження з метою використання в науковій та клінічній практиці.

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці з акушерства, гінекології, неонатології, дитячої неврології, клітинної біології, кріобіології та лікарі інших спеціальностей.
Конференція включена в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Українського центра наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, Науково-координаційного управління НАМН» за №173. Дане запрошення є підставою для відрядження.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.