Звіт про діяльність і досягнення Асоціації кріобанків у 2015 р.

home_banner_4_ua

  • Підтримання високих міжнародних стандартів якості банкінгу клітин і тканин в Україні

Одним із ключових завдань Асоціації кріобанків є забезпечення високої якості послуг з банкінгу клітин і тканин людини в Україні, що надаються біобанками-членами Асоціації. У 2014 р. співзасновник і дійсний член Асоціації кріобанків – Інститут клітинної терапії став першим і станом на 2015 р. залишається єдиним банком пуповинної крові в Україні, який отримав міжнародний сертифікат якості ISO 9001: 2008.

  •  Виконання клінічних досліджень Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України

З моменту заснування, однією з найбільш важливих цілей діяльності Асоціації кріобанків є впровадження безпечних та ефективних інноваційних методів лікування з застосуванням стовбурових клітин в практичну медицину, чому передує тривалий процес клінічних досліджень. Серед членів Асоціації кріобанків правом на проведення клінічних випробувань із застосуванням стовбурових клітин володіють Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України, Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України, Інститут клітинної терапії. Протягом 2015 року Інститутом клітинної терапії виконувалися клінічні випробування з лікування цукрового діабету, кардіоміопатії, цирозу печінки, вірусних гепатитів із застосуванням стовбурових клітин.

  • Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України став академічним членом Асоціації кріобанків

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України став академічним членом Асоціації кріобанків. Заснований в 1907 р., Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України протягом більш, ніж 100-річної історії пройшов шлях від маленької закритої вузькоспеціалізованої лікарні до одного з найзначніших в Україні медичних закладів, що є академічним науково-організаційним центром країни в галузі ортопедії та травматології. Членство Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України в Асоціації кріобанків сприяє розвитку клітинних технологій у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату в Україні.

  •   Видання науково-практичного журналу «Клітинна і органна трансплантологія», внесеного до Переліку наукових фахових видань України

 У 2013 р. Інститут клітинної терапії за підтримки Асоціації кріобанків заснував унікальний для України науково-практичний журнал «Клітинна і органна трансплантологія», який висвітлює останні наукові та клінічні досягнення в галузі трансплантації клітин та тканин людини, клітинної біології, генетики, молекулярної біології, тканинної інженерії, регенеративної медицини. У редраду журналу «Клітинна і органна трансплантологія» входять провідні фахівці галузі з України, Великобританії, США, Білорусі, Російської Федерації, Нідерландів. Також, окрім вітчизняних вчених, результати своїх досліджень у журналі «Клітинна і органна трансплантологія» публікували автори з США, Сінгапуру, Польщі, Російської Федерації, Південної Кореї та ін.

  • Прийняття журналу «Клітинна і органна трансплантологія» в реферативну базу – Medical Journal Links

 Заснований Інститутом клітинної терапії та Асоціацією кріобанків науково-практичний журнал «Клітинна і органна трансплантологія» включено до Переліку наукових фахових видань України і індексується в ряді міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus, Open Аcademic Journals Index, Ulrichs Web, CiteFactor, International Scientific Indexing, NCBI , National Library of Medicine, Google Academy). В 2015 р. журнал «Клітинна і органна трансплантологія» прийнятий в ще одну реферативну базу – Medical Journal Links. Присутність журналу в Medical Journal Links дає можливість обчислювати найбільш актуальний імпакт-фактор видання.

  •  Участь співробітників установ-членів Асоціації кріобанків в найбільш значущих міжнародних конференціях

В останні роки українськими вченими зроблено деякий прорив у наукових дослідженнях у галузі вивчення стовбурових клітин і молекулярної біології: роботи наших співвітчизників дедалі частіше друкуються у провідних міжнародних виданнях, а українські дослідники дедалі частіше, в якості лекторів та спікерів, запрошуються на важливі міжнародні наукові заходи. 24-27 червня 2015 р. в м. Стокгольм (Швеція) відбулася щорічна зустріч Міжнародного товариства досліджень стовбурових клітин (ISSCR), на якій Україну представляли директор кріобанку Інституту клітинної терапії к.б.н., лауреат Державної премії України Лобинцева Г.С . та заступник директора к.б.н. Шаблій В.А. Включення в наукову програму конференції такого високого рівня аж 3 доповідей колективу вчених Інституту клітинної терапії ще раз свідчить, що наші дослідники в галузі клітинних технологій йдуть в ногу зі світовою наукою.

  • Публікація статті колективу українських учених в престижному міжнародному журналі BioMed Research International

В 2015 р. наукова робота колективу вчених з Інституту клітинної терапії, присвячена вивченню гемопоетичних клітин-попередників плаценти, пуповинної крові і фетальної печінки («Порівняльний аналіз гемопоетичних стовбурових клітин-попередників з плаценти, пуповинної крові і фетальної печінки на основі їх імунофенотипу») авторів М. Кучма, В. Кирик, Г. Свитина, Ю. Шаблій, Л. Лукаш, Г. Лобинцева, В. Шаблій), опублікована в престижному міжнародному журналі BioMed Research International. Журнал BioMed Research International заснований в 2001 р., і імпакт-фактор видання на сьогоднішній день складає 1,5. Журнал індексується у найбільш значущих наукометричних базах, зокрема Scopus і Pubmed. Враховуючи, що журнал BioMed Research International друкує не більше 40% отриманих робіт, позитивна рецензія і публікація статті наших колег у даному виданні підтверджує високий рівень та актуальність досліджень українських учених.

  •  Стажування керівника відділу міжнародного співробітництва Асоціації кріобанків в університетах Амстердама і Роттердама (Королівство Нідерланди)

В 2015 р. керівник відділу міжнародного співробітництва Асоціації та науковий консультант Інституту клітинної терапії, к.мед.н., лікар-імунолог Насадюк Х.М., успішно подолавши конкурсний кваліфікаційний відбір, стала одним з 41 учасників міжнародного наукового курсу з моделювання запальних захворювань кишківника в університеті Амстердама і університеті «Еразмус» у Роттердамі (Королівство Нідерланди). Програма даного освітнього заходу включала засвоєння методології та набуття практичних навичок у культивуванні інтестинальних фібробластів, вирощуванні органоїдів з мезенхімальних стовбурових клітин та ін. Набуті нашою співробітницею нові знання і досвід вже використовуються в наукових дослідженнях в галузі клітинних технологій.

  •  Освітні і соціальні ініціативи Асоціації кріобанків

Протягом усього 2015 року Асоціація кріобанків з метою профілактики ряду важких захворювань та підвищення обізнаності вітчизняних лікарів про методи їх лікування за допомогою клітинних технологій долучалася до ініціатив міжнародних медичних організацій з проведення в Україні Дня обізнаності про стовбурові клітини (14 жовтня), Всесвітнього Дня поінформованості про цукровий діабет (14 листопада), Всесвітнього Дня серця (29 вересня), Всесвітнього Дня поінформованості про запальні захворювання кишківника (19 травня), Всесвітнього Дня запобігання вродженим вадам розвитку (3 березня). Також Асоціація кріобанків долучилася до міжнародних ініціатив з проведення місяця поінформованості про пуповинну кров (липень) в Україні.

  •  Надання наукових консультацій дослідникам, а також інформаційної підтримки споживачам послуг біотехнологічних підприємств

Протягом 3 років діяльності Асоціації, нам регулярно доводиться обробляти численні запити як від споживачів послуг галузі (майбутніх батьків, що розглядають збереження пуповинної крові та ін.), пацієнтів, які цікавляться регенеративною медициною, наукових дослідників, а також запрошення до співпраці, заявки на проведення семінарів, круглих столів, конференцій. Асоціація кріобанків докладає всіх зусиль для надання найбільш повної, об’єктивної та своєчасної інформації всім особам, які до нас звертаються.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.