Сучасні тенденції розвитку біотехнологій

У 2018 р. клітинні та генні технології перебувають на піку популярності, приваблюючи дедалі більші інвестиції. Щодня у світі стартують нові клінічні дослідження з вивчення ефективності біопрепаратів на основі стовбурових клітин, причому не тільки нативних, а дедалі частіше – після різноманітних молекулярних маніпуляцій.

Крім зберігання пуповинної крові, біобанки дедалі ширше пропонують послуги кріоконсервування стовбурових клітин плаценти, пупкового канатика, жирової тканини, амніотичної рідини, молочних зубів, менструальної крові.

Також у світі гармонізовано правове регулювання виготовлення та клінічного застосування клітинних препаратів, що спрощує процедуру реєстрації нових біопрепаратів для лікування соціально важливих захворювань, коли немає іншої альтернативи.

Особливістю сучасної медицини є персоніфікованість, тобто виготовлення для кожного пацієнта індивідуальних, ідеально сумісних ліків із його власних стовбурових клітин.

Активно відпрацьовуються методики розмноження (експансії) стовбурових клітин пуповинної крові. Це – технології експансії з використанням нікотинаміду (Nicotinamide-mediated (NAM); модифікація таких молекул як Notch ligand, SR-1, UM171, PGE2, фукозилювання.

Станом на 2018 р. повідомляється про 450 діючих банків пуповинної крові у світі.

Серед генних технологій найперспективнішими вважаються CAR та CRISPR. Метод CAR (chimeric antigen receptor – химерний антигенний рецептор) вивчається для модифікації рецепторів лімфоцитів, щоб «навчити» ці клітини дуже вибірково зв’язуватися з антигенами пухлини, і таким чином знищувати злоякісний новоутвір.

З використанням технології CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – короткі паліндромні повтори) розробляються підходи до редагування генів і лікування генетично обумовлених захворювань. Технології CRISPR також можуть знайти застосування в онкології для високоточної доставки лікарських засобів, зокрема хіміопрепаратів у пухлину.

За матеріалами: bioіnformant.com та власними даними Асоціації кріобанків

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.