Нові підходи до застосування пуповинної крові в медицині

eshiПротягом майже 3-х десятиліть пуповинна кров все ширше застосовується в клінічній практиці як джерело гемопоетичних стовбурових клітин, альтернативне кістковому мозку дорослого організму.

В даний час у світі виконано більше 30 000 трансплантацій пуповинної крові для лікування злоякісних і низки інших захворювань у дітей і дорослих. Але в останні роки вчені, крім популяцій стовбурових клітин пуповинної крові, все частіше звертають увагу на можливість виробництва з неї інших, не менш цінних препаратів. Так, окреме місце серед сучасних імунобіологічних препаратів займають Т-лімфоцити пуповинної крові, які вважаються перспективними для застосування в цілях специфічної імунотерапії раку, лікування низки вірусних та аутоімунних захворювань. Також величезний інтерес для практичної медицини представляють ендотеліальні клітини-попередники, виділені з пуповинної крові. В даний час розробляються підходи до їх використання для цілей неоваскулогенеза in vitro та in vivo для лікування захворювань серцево-судинної системи й тканинної інженерії біоімплантатів судин. У розрізі сучасної науки пуповинна кров розглядається і як ідеальне джерело для отримання iPS-клітин, за відкриття яких учені Сінья Яманака та Джон Гердон в 2012 р. отримали Нобелівську премію з медицини.

На сьогоднішній день все більше дослідників звертають увагу також на цінність плазми пуповинної крові як джерела численних факторів росту і її потенційну регенеративну і ранозагоювальну дію. Плазма пуповинної крові також розглядається для виробництва штучної сльози.

Італійські вчені з Foundation Ca’ Granda Ospedale Maggiore Poiliclinico (Мілан, Італія) запатентували спосіб виготовлення ранозагоювального гелю на основі тромбоцитарної фракції пуповинної крові. У порівнянні з аналогічним препаратом, який виробляється з тромбоцитів периферичної крові дорослих донорів, тромбоцитарний гель з пуповинної крові має низку переваг. Це — доступність, відсутність вірусних інфекцій та вищий вміст ендотеліального фактора росту.

В останні роки також все більшу увагу дослідників привертає тканина пупкового канатика, яка багата мезенхімальними стовбуровими клітинами. У багатьох країнах світу вже розроблені протоколи виділення мезенхімальних стовбурових клітин пупкового канатика та запропоновані і виведені на ринок послуги їх довгострокового ланкування, як і оголошено ряд клінічних досліджень із вивчення ефективності цих клітин у лікуванні захворювань.

А група вчених з Греції під керівництвом С. Ставропулос-Гіоскас розробила метод децелюляризаціі пуповинних артерій, які пропонує використовувати як тканинні каркаси для цілей тканинної інженерії.

Таким чином, глибше дослідження біологічних властивостей клітинного та гуморального складу пуповинної крові, як і тканин фетоплацентарного матеріалу, дозволить після відповідних клінічних досліджень запропонувати практичній охороні здоров’я нові ефективні біопрепарати.

За матеріалами Всесвітнього конгресу з пуповинної крові та інноваційних підходів до лікування серповидноклітинної анемії, Монако, 23-27 жовтня, 2013.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.