Вийшов черговий номер журналу «Клітинна і органна трансплантологія»

2016-4-1

Клітинна і органна трансплантологія, 2016, Том 4, № 1

ЗМІСТ

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЯДРОВМІСНИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ НА ПРОЯВИ ТА ПРОГНОЗ РЕФРАКТЕРНОЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Усенко О. Ю., Якушев А. В., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф.

 • ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України”, Київ, Україна

 


ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ НЕЙРАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПЛОДОВ КРЫС В СОСТАВЕ СУСПЕНЗИИ И МНОГОКЛЕТОЧНЫХ АГРЕГАТОВ КРЫСАМ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА

Сукач А. Н., Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко А. Ю.

 • Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина

 


МОРФОЛОГИЯ ТКАНЕВОЙ РЕАКЦИИ У КРЫС ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ КСЕНОПЕРИКАРДА И СТВОРОК АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СВИНЬИ, ДЕВИТАЛИЗИРОВАННЫХ КРИОРАДИАЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Манченко А. А., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П.

 • Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина

 


КЛІТИННА ІМУННА ВІДПОВІДЬ У ЩУРІВ З 1,2-ДИМЕТИЛГІДРАЗИН-ІНДУКОВАНИМ РАКОМ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ

Світіна Г. М., Калмикова O. О., Шелест Д. В., Скачкова О. В., Гарманчук Л. В., Шаблій В. А.

 • Навчально-науковий центр “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • Інститут клітинної терапії, Київ, Україна
 • Національний інститут раку, Київ, Україна

 


ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ НА РАННІХ ПАСАЖАХ

Ковпак В. В., Ковпак О. С.

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІНГУ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ, ІНШИХ КЛІТИН І ТКАНИН ЛЮДИНИ ТА КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЇХ ЗАСТОСУВАННЯМ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Насадюк Х. М., Махіня А. В., Шаблій В. А., В’ялих Ж. Е., Задорожна В. І., Мартиненко С. І.

 • Асоціація кріобанків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини, Київ, Україна
 • Інститут клітинної терапії, Київ, Україна
 • ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України”, Київ, Україна

 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОСТНОМОЗГОВЫХ НИШ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Никольская Е. И., Бутенко Г. М.

 • ГУ “Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины”, Киев, Украина

 


ФЕТАЛЬНИЙ МІКРОХИМЕРИЗМ ТА ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СПАДКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Луценко Т. М.

 • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

 


СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ НІГТЬОВОГО ОРГАНУ ССАВЦІВ

Калмикова О. О.

 • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна
 • Навчально-науковий центр “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 


No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.