Відділ міжнародного співробітництва Асоціації розширює горизонти

amc_uegСтворена в 2013 р. з метою розвитку банкування клітин і тканин людини та забезпечення легітимного, безпечного й ефективного лікування клітинними і тканинними трансплантатами Асоціація кріобанків робить істотний внесок як в освіту лікарів, так і обізнаність суспільства щодо сучасних клітинних технологій, гармонізацію нормативно-правових актів, що регулюють діяльність галузі, надає безкоштовну консультативну підтримку лікарям, біотехнологам, пацієнтам.

Важливим структурним підрозділом Асоціації кріобанків є відділ міжнародного співробітництва, в обов’язки якого входить кооперація з зарубіжними біотехнологічними центрами, клініками, професійними і громадськими організаціями, проведення міжнародних наукових конференцій, консиліумів, круглих столів, залучення зарубіжних вчених для надання професійних консультацій українським лікарям і дослідникам, а також надання таких закордонним центрам та ін.

За 2 роки діяльності Асоціації за підтримки відділу міжнародного співробітництва успішно проведено декілька наукових конференцій (Cell Technology Week 2013, Клітинні технології в акушерстві, гінекології, неонатології та дитячій неврології (2013), «Трансплантація – сьогодення, минуле і майбутнє» (2014), для участі в яких в якості спікерів залучені провідні зарубіжні вчені. Також за сприянням Асоціації українськими клініками отримано та надано закордонним колегам низку необхідних консультацій як з виробництва клітинних препаратів, так і лікування пацієнтів. Асоціативних членами Асоціації кріобанків стали провідні зарубіжні банки пуповинної крові (Покровський банк стовбурових клітин (Санкт-Петербург), Польський банк стовбурових клітин – РВКМ (Варшава). Налагоджено медіа-партнерство з потужним міжнародним видавничим домом Medcrave. Журнал «Клітинна і органна трансплантологія», що видається за інформаційної підтримки Асоціації, прийнято в низку престижних міжнародних наукомеричних баз – це Index Copernicus, OAJI, International Scientific Indexing, CiteFactor, NCBI та ін.

У 2015 р. керівник відділу міжнародного співробітництва Асоціації кріобанків, кандидат медичних наук, лікар-імунолог Насадюк Христина Мирославівна пройшла стажування в Академічному медичному центрі університету Амстердама та університету Еразмус у Роттердамі (Королівство Нідерландів) в рамках наукової літньої школи, присвяченої запальним захворюванням кишківника (хвороба Крона і неспецифічний виразковий коліт).

Даний курс організований Європейською федерацією гастроентерології для молодих фахівців, що працюють у галузі фундаментальних медичних досліджень, з метою навчання їх новим методам моделювання і лікування запальних захворювань кишківника в експерименті. Далеко не останнє місце в програмі курсу займали стовбурові клітини, зокрема їх роль у розвитку патології шлунково-кишкового тракту і методи лікування захворювань травної системи із застосуванням стовбурових клітин.

UEG

Лабораторні заняття школи були спрямовані на засвоєння методології та набуття практичних навичок у вирощуванні органоїдів із мезенхімальних стовбурових клітин, культивуванні інтестинальних фібробластів, визначенні трансепітеліальної електричної резистентності епітеліальних клітин кишківника та ін.

У 2015 р. Європейська федерація гастроентерології запросила для участі в літній школі з фундаментальних досліджень 41 перспективного вченого з 16 країн світу (Великобританія, Нідерланди, Португалія, Італія, Бельгія, Іспанія, Німеччина, Польща, Туреччина, Україна, Румунія, Греція, Литва, Росія, Мальта, Австрія). Важливо, чо учасники курсу відбиралися на конкурсній основі, враховуючи наукові досягнення апліканта, публікації, майбутні професійні плани. Тільки половина дослідників, які взяли участь у конкурсі, успішно пройшла кваліфікаційний відбір. У 2014 р. подібне стажування Христина Насадюк також успішно пройшла в Мюнхенському технічному університеті (Німеччина).

eramus-universiteit
Стовбурові клітини шлунково-кишкового тракту, а також циркулюючі гемопоетичні і негемопоетичні стовбурові клітини відіграють надзвичайно важливу роль у процесах регенерації органів травної системи, а також канцерогенезу і процесах метастазування. Вивчення профілю цих клітин і відкриття методів контролю над їх поведінкою дозволять розробити кардинально нові й ефективні методи лікування низки важких захворювань органів шлунково-кишкового тракту, насамперед – раку.
В Україні матеріально-технологічна база Інституту клітинної терапії, який є засновником і дійсним членом Асоціації кріобанків, дозволяє проводити високотехнологічні дослідження і наукові роботи в ногу з провідними біотехнологічними центрами світу. Так, знання і досвід, набуті українським дослідником під час стажування в Нідерландах, в недалекому майбутньому будуть впроваджені в науково-дослідну роботу Інституту.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.