Біологічна цінність та підходи до застосування екстрактів плаценти в медичній практиці

Плацента. Цінність плаценти та застосування екстрактів плаценти в медицині

Плацента. Екстракт плацентиПлацента – це важливий орган, який під час внутрішньоутробного розвитку забезпечує взаємозв’язок між організмом матері й плода та виконує  дихальну, видільну, трофічну, захисну, ендокринну та імунну функції.

Проте, навіть не маючи спеціальних знань, з давніх-давен людство вважало біологічну роль плаценти значно ширшою і навіть наділяло її певними міфічними властивостями. У деяких древніх народів побутувала традиція зберігати плаценту після пологів, інколи її навіть якийсь час пеленали разом із дитиною.

Біологічні властивості екстракту плаценти вперше описав відомий російський офтальмолог В.П. Філатов тільки на початку минулого століття, хоча з лікувальною метою екстракти плаценти в країнах Європи та Азії, в Індії та Китаю застосовували значно давніше, перш за все, для стимуляції загоєння ран.

Сучасні дослідження біохімічного складу плаценти показали, що в ній міститься багато унікальних біологічно активних речовин: важливих факторів росту та їх рецепторів, деякі гормони та особливі білки.

Препарати екстрактів плаценти широко застосовуються в схемах комплексного лікування та реабілітації хворих із системними запальними захворюваннями сполучної тканини, псоріазом, вітіліго, опіками, ранами, хронічними виразками, гінекологічними хворобами, імунодефіцитами та ін. Важливо, що екстракти плаценти здатні реалізовувати свою дію на клітинному та субклітинному рівні.

Відтак, завдяки своєму біохімічному складу, екстракт плаценти характеризується наступними властивостями:

 1. Імунорегулюючими.
 2. Регенеративними.
 3. Нейропротекторними.
 4. Протизапальними та знеболюючими.
 5. Протиалергічними.
 6. Протипухлинними.
 7. Нормалізовують гормональну функцію у жінок.

Унікальний біохімічний склад плаценти створює передумови до застосування плацентарних екстрактів у наступних галузях медицини:

 1. Дерматологія та косметологія.
 2. Терапія.
 3. Хірургія та травматологія.
 4. Неврологія.
 5. Онкологія.
 6. Гінекологія.

Застосування екстрактів в дерматології та косметології.

Доведено, що екстракт плаценти стимулює утворення колагену, основного сполучнотканинного білка, який забезпечує тургор шкіри. Також екстракт плаценти містить численні фактори росту, що чинять регенеруючу дію. Все це створює передумови для успішного застосування плацентарного екстракту в косметології та омолоджувальній терапії, з метою зменшення зморщок, лікування рубців, відновлення шкіри.

Результати експериментальних та клінічних досліджень показали також, що екстракт плаценти може успішно застосовуватися у лікуванні псоріазу, вітіліго, опіків, хронічних ран, для відбілювання шкіри. Доведено, що дія екстракту плаценти в дозі 1,0 мг/мл сприяє росту волосся.

Відомо, що екстракт плаценти володіє і вираженими протизапальними властивостями, пригнічуючи активність такого ферменту як циклооксигеназа-2, за участі якої утворюються медіатори запалення. Варто зазначити, що механізм дії більшості протизапальних фармпрепаратів пов’язаний саме із інгібуванням активності цього ферменту.

Таким чином, наявність у екстракті плаценти широкої низки факторів росту, білків та вітамінів, його модулююча дія на активність прозапальних ферментів, стимуляція утворення колагену дозволяють вважати плаценту цынною сировиною для виробництва індивідуальних препаратів для збереження краси та здоров’я.
Значний досвід застосування екстрактів плаценти в косметології, а а також в програмах anti-age (противікової) терапії накопичено в клініці Інституту клітинної терапії.

Застосування екстракту плаценти в терапії.

В основі розвитку багатьох захворювань внутрішніх органів лежить порушення функції імунної системи: імунодефіцит або ж алергопатологія. Імунодефіцитні порушення часто ускладнюють перебіг захворювань бронхолегеневої системи та нирок, сповільнюють процеси загоєння ран, сприяють їх інфікуванню. В той же час розвиток автоімунних хвороб (ревматоїдний артрит, системна склеродермія, системний червоний вовчак, неспецифічно-виразковий коліт, розсіяний склероз) зумовлені надмірним антитілоутворенням, коли імунна система продукує антитіла до власних тканин, пошкоджуючи їх.

Цінність екстракту плаценту для лікування імунопатології полягає саме в тому, що в залежності від стану імунної системи дія плацентарних препаратів може бути як імуностимулюючою, так й імуносупресивною. Це дозволяє застосовувати екстракти плаценти як у комплексному лікуванні імунодефіцитних порушень, реабілітації хворих після перенесених інфекційних хвороб та великих оперативних втручань, так і при алергопатології та автоімунних захворюваннях.

На сьогоднішній день підтверджена ефективність застосування екстракту плаценти у лікуванні рецидивуючих респіраторних інфекцій, астматичного бронхіту, порушення функції печінки, а також при атеросклерозі мозкових судин.

Застосування екстракту плаценти в неврології.

З огляду на численні праці, що підтверджують нейропротекторну дію екстракту плаценти, даний препарат можна вважати перспективним лікарським засобом для лікування та реабілітації хворих із неврологічними захворюваннями та травмами спинного та головного мозку.

Також показано, що застосування екстракту плаценти у дітей з розумовою відсталістю (віком до 5 років) з рівнем IQ 85-90 призводило до зростання в них коефіцієнта IQ та покращення процесів пов’язаних з навчанням, аналізом та пам’яттю. А дані про зростання рівня дофаміну в головному мозку при дії екстракту плаценти вказують на його антистресовий ефект.

Застосування екстракту плаценти в хірургії та травматології.

Одним із найбільш виражених терапевтичних ефектів екстракту плаценти є стимуляція загоєння ран. Показано ефективність застосування плацентарних екстрактів у лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок, діабетичної стопи. Терапевтичну ефективність екстракту плаценти доведено у відкритому, рандомізованому, порівняльному клінічному дослідженні, що охопило 79 пацієнтів (віком ˃ 18 років) після ортопедичних операцій з приводу відкритих вивихів, хірургії хребта, санації ран. Також є дані, що екстракт плаценти може успішно застосовуватися для лікування захворювань пародонту.

Застосування екстракту плаценти в онкології.

Виявлено, що екстракт плаценти може справляти протипухлинну дію, призводячи як до загибелі пухлинних клітин, так і зменшення їх злоякісних характеристик шляхом стимуляції їх диференціації (дозрівання). Також показано, що застосування екстрактів плаценти зменшує прояви післяпроменевого стоматиту та циститу. Останні нерідко розвиваються у онкологічних хворих після променевої терапії.

Застосування екстракту плаценти в гінекології.

Завдяки високому вмісту біологічно активних гормонів та гормоноподібних речовин у збалансованій пропорції, численні дослідники повідомляють про позитивний ефект від застосування препаратів плаценти при порушенні гормонального балансу у жінок, зменшення небажаних проявів клімактерію, у лікуванні гестозів у вагітних.

Проведене проспективне, рандомізоване, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, яке включало 108 жінок у менопаузі, показало, що призначення екстракту плаценти протягом 4 тижнів значно зменшує патологічні прояви клімактерію.

Показано ефективність застосування екстракту плаценти для лікування ерозивних ушкоджень шийки матки та піхви.

Досягнення українських вчених у галузі кріоконсервування плаценти.

За даними визнаного вдослідника плаценти Chakraborty P.D., який у своїх працях узагальнив досвід клінічного застосування плацентарних препаратів, хімічний склад екстракту плаценти значно залежить від способу його приготування. Тому методики, що використовуються для отримання плацентарних препаратів, в значній мірі обумовлюють ефективність і безпечність їх застосування. На сьогоднішній день вченими Інституту клітинної терапії розроблені та впроваджені в практику унікальні методики виготовлення екстракту плаценти, а також виділення стовбурових клітин із плацентарної тканини, що успішно застосовуються в лікуванні імунодефіцитів, для стимуляції кровотворення, в комплексних програмах реабілітації пацієнтів та в дерматології-косметології.

інші статті

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.