Українські вчені починають спільні дослідження з Чехією

В останні роки українським вченим вдалося зробити значний прорив у галузі клітинної та молекулярної біології. Вітчизняні дослідники стали регулярними спікерами на провідних світових наукових конгресах і форумах, а їх роботи друкуються в найбільш престижних міжнародних виданнях.

І якщо раніше українські вчені їздили підвищувати кваліфікацію за кордон, то на сьогоднішній день Інститут клітинної терапії в Києві, співзасновник і дійсний член Асоціації кріобанків, готується прийняти на своїй базі групу дослідників з Інституту молекулярної генетики Чеської академії наук (Прага, Чехія) для проходження стажування за методами гібридизації in situ. Адже кадровий потенціал, науковий досвід і технічні потужності Інституту клітинної терапії дозволяють проводити молекулярні дослідження, доступні далеко не всім дослідним центрам Західної Європи.

1-2 серпня 2018 р. в Празі (Чехія) відбулася наукова зустріч науковців Інституту клітинної терапії і фахівців лабораторії вірусної і клітинної генетики Інституту молекулярної генетики Чеської академії наук. У стінах цього закладу, відомого на весь світ досягненнями в галузі дослідження генів, заступник директора Кріобанку Інституту клітинної терапії к.б.н. Шаблій Володимир Анатолійович виступив з доповіддю за ще неопублікованими результатами досліджень у галузі молекулярної біології (регуляція експресії гена ervw1). Вченими з 2 країн також обговорювалися питання створення моделі розвитку стовбурових клітин плаценти на інших об’єктах (in vivo). Напрацювання співробітників Інституту клітинної терапії високо оцінили колеги з Праги.

Результатом українсько-чеської наукової зустрічі стала домовленість про наукове співробітництво. Так, партнери з лабораторії вірусної і клітинної генетики чеського Інституту надали нашим співробітникам реактиви для вивчення регуляції гена ervw1 на рівні мРНК, і незабаром відвідають Україну для проходження стажування на базі лабораторій Інституту клітинної терапії. А восени цього року вчені ІКТ знову приїдуть до Чехії для проведення спільних досліджень в Празькому Інституті молекулярної генетики Чеської академії наук.

Наукова співпраця вчених з Інституту клітинної терапії (Україна) і Академії наук Чехії дозволить отримати нові, вагомі для світової науки результати в галузі дослідження стовбурових клітин плаценти.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.