Український журнал прийнято в міжнародні наукометричні бази

indexxУкраїнський журнал «Клітинна та органна трансплантологія» прийнято в міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International, ISI і Citefactor.

За підтримки Асоціації кріобанків уже другий рік в Україні видається науково-практичний журнал «Клітинна та органна трансплантологія», заснований і фінансований Інститутом клітинної терапії. Головним редактором журналу «Клітинна та органна трансплантологія» є віце-президент Національної Академії медичних наук України, д.мед.н., акад. НАМНУ Віталій Цимбалюк, а в редакційну раду входять провідні фахівці в галузі трансплантології, хірургії, гематології, кріобіології, регенеративної медицини, генетики та інших суміжних спеціальностей.

Журнал «Клітинна та органна трансплантологія» — унікальне в Україні видання, яке висвітлює останні досягнення вітчизняної та світової трансплантології, кріобіології, банкування клітин і тканин людини ітд. Враховуючи, що в журналі «Клітинна та органна трансплантологія» публікуються не лише українські дослідники, але й відомі вчені з інших країн (США, Польща, Сінгапур, Корея, Росія), дане видання можна вважати предметом гордості вітчизняної науки.

Журнал «Клітинна та органна трансплантологія» внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичні / біологічні науки згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014. Це означає, що наукові статті, опубліковані в журналі «Клітинна та органна трансплантологія», будуть зараховані при подачі документів для захисту дисертації. Також журнал «Клітинна та органна трансплантологія», як уже повідомлялося, індексується у міжнародній наукометричній базі «Індекс відкритих академічних журналів» (Open Academic Journals Index — OAJI). А нещодавно журнал «Клітинна та органна трансплантологія» прийняли в ще 3 престижні наукометричні бази — Index Copernicus International, International Scientific Indexing і Citefactor. Цьому передувало вивчення міжнародними експертами редакційної політики журналу, об’єктивності рецензування отриманих статей, якості та достовірності опублікованих матеріалів.

Індексування журналу «Клітинна та органна трансплантологія» в міжнародних наукометричних базах не тільки значно підвищує імідж українського видання, але і створює значні переваги для авторів — можливість донести результати своїх досліджень більш широкій аудиторії.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.