Журнал «Клітинна й органна трансплантологія» прийнятий у міжнародний науковий фонд OAJI

oaji
В епоху кібертехнологій все популярнішими стають онлайн-бібліотеки, важливість яких для обміну знаннями та досвідом у всьому світі важко переоцінити. Спеціалізовані наукові фонди, крім надання доступу до наукових ресурсів, займаються обчисленням різних індексів, що визначають статус журналів і дослідників, які в них опубліковані.

Так, у сучасному науковому світі важливість тієї чи іншої наукової статті визначається кількістю її цитувань, а індекс цитування кожного автора нерідко називають «міжнародною валютою вченого», що на Заході часто означає більше, ніж диплом або вчений ступінь. Закономірно, що престижність наукового журналу і рівень довіри до нього також визначається індексом цитування статей, в ньому опублікованих.

Більшість наукових журналів країн пострадянського простору не індексуються в міжнародних базах, і це – основна причина того, що досягнення вітчизняних учених протягом багатьох років залишалися невідомими світовій науковій громадськості. Прийняттю журналу в міжнародний науковий фонд передує довгий процес ретельної перевірки якості та достовірності публікацій, строгості їх рецензування ітд.

oaji_C&OT

З 2013 р. в Україні за підтримки Асоціації кріобанків видається заснований Інститутом клітинної терапії науковий журнал «Клітинна й органна трансплантологія». І вже протягом першого року видання журналу «Клітинна й органна трансплантологія» в ньому опубліковані роботи провідних учених із України, Польщі, США, Кореї, Росії, Сінгапуру. А недавно журнал «Клітинна й органна трансплантологія» був прийнятий в міжнародну онлайн-бібліотеку «Індекс відкритих академічних журналів» (Open Academic Journals Index – OAJI).

Це відкриває доступ світовій науковій громадськості до статей, опублікованих в журналі «Клітинна й органна трансплантологія», і сприятиме міжнародному співробітництву в галузі клітинної та органної трансплантології, а також банкуванні клітин і тканин людини.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.