Вийшов черговий номер журналу «Клітинна і органна трансплантологія»

Клітинна і органна трансплантологія, 2018, Том 6, № 1

 

ЗМІСТ

Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації в сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні

Хоменко В. І.

  • Київський центр трансплантації кісткового мозку, Київ, Україна

 


Влияние генной терапии PEI-pDNA комплексом, несущим ген препроинсулина человека, на структурные и ультраструктурные характеристики ряда органов при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста

Квитницкая-Рыжова Т. Ю.1, Луговской С. П.1, Клименко П. П.1, Михальский С. А.1, Хаблак Г. В.1, Топорова Е. К.2

  • 1ГУ “Институт геронтологии имени Д. Ф. Чеботарёва Национальной академии медицинских наук Украины”, Киев, Украина
  • 2Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, Киев, Украина

 


Влияние разных доз тимулина in vivo и in vitro на некоторые биологические свойства мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у мышей разных линий

Лабунец И. Ф., Родниченко А. Е.

  • ГУ “Институт генетической и регенеративной медицины Национальной академии медицинских наук Украины”, Киев, Украина 

 


Вплив різних режимів введення мелатоніну на диференціацію та функціональний стан бурих адипоцитів in vivo

Калмикова О. О., Дзержинський М. Е.

  • Навчально-науковий центр “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 


Відтворення токсичної купризонової моделі демієлінізації в системі in vitro

Родніченко А. Є.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

 


No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.