Безпечність застосування стовбурових клітин дорослого організму доведена сучасними дослідженнями

IMG_5864У зв’язку з високотехнологічністю та певною інноваційністю методів лікування захворювань із застосуванням стовбурових клітин, як з боку медичної громадськості, так і пацієнтів, нерідко виникають питання щодо безпечності клітинної терапії.

Стурбованість щодо нешкідливості лікування стовбуровими клітинами обумовлена й спорадичними повідомленнями у засобах масової інформації про випадки розвитку злоякісних новоутворів у осіб після проведеної клітинної терапії.

У зв’язку з цим протягом останнього десятиліття в світі проведені сотні досліджень і віддалених спостережень за пацієнтами, яким проводилася трансплантація стовбурових клітин.

Таким чином, аналіз сучасної наукової літератури, присвяченої побічним діям лікування стовбуровими клітинами і, перш за все, їх можливій туморогенності (здатності викликати пухлини) дозволяє зробити наступні висновки:

1. Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку, периферичної та пуповинної крові сама по собі не має туморогенної дії, а випадки розвитку злоякісних пухлин у осіб, які перенесли трансплантацію кісткового мозку, лікарі пояснюють побічною дією високодозної хіміо-та / або радіотерапії, яку отримують хворі лейкозами перед трансплантацією. Адже канцерогенну дію радіоактивного випромінювання та токсичних хімічних речовин відомо давно, а саме ці фактори застосовуються для ерадикації злоякісного клону при гемобластозах і в режимах мієлоабляції, яка передує трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у лікуванні раку крові.

2. Не встановлено ризику злоякісних захворювань при застосуванні неманіпульованих (нативних) стовбурових клітин дорослого організму, до яких відносяться клітини кісткового мозку, пуповинної і периферичної крові, плаценти, жирової тканини та ін в регенеративній або імуносупресивній терапії. З метою останньої все частіше застосовуються мезенхімальні стовбурові клітини в лікуванні аутоімунних захворювань.

3. Безпечність застосування маніпульованих стовбурових клітин, тобто клітин після різного роду маніпуляцій (культивування, експансії, диференціації), вимагає більш глибоких досліджень і вдосконалення протоколів отримання препаратів, що містять подібні клітини.

4. Встановлено ризик злоякісних захворювань при клінічному використанні плюрипотентних стовбурових клітин, до яких відносяться ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день стовбурові клітини все частіше розглядаються як нова зброя у боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Високодозна хіміотерапія з подальшою трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, що стала «золотим стандартом» у лікуванні деяких форм раку крові, в даний момент все ширше застосовується і для лікування низки солідних пухлин, зокрема раку яєчника, молочної залози, яєчка, легень. Великі надії вчених у боротьбі зі злоякісними захворюваннями пов’язані і з застосуванням Т-лімфоцитів пуповинної крові.

У підготовці матеріалу використані наступні джерела:

1. Snowden JA, Ansari A, Sachchithanantham S, Jackson G, Thompson N et al. (2014) Autologous stem cell transplantation (asct) in severe, resistant crohn’s disease: long-term follow-up of UK patients treated on compassionate basis. QJM. [Epub ahead of print] 2. Wollmer E, Neubauer A. (2014) Complications after allogeneic bone marrow and stem cell transplantation. Internist (Berl). 55 (5): 547-561.
3. Swenson ES, Theise ND (2010) Stem cell therapeutics: potential in the treatment of inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol 3: 1–10.
4. A.S.Lee, Chad Tang, M.S. Rao, I.L. Weissman, J.C. Wu. (2013)Tumorogenicity as a clinical hurdle for pluripotent stem cell therapies. Nat.Med. 19 (8): 998-1004.
5. Zhou C1, Huang Z, Li P, Li W, Liu Y. et al. (2014). Safety and Efficacy of Embryonic Stem Cell Microenvironment in a Leukemia Mouse Model. Stem Cells Dev. [Epub ahead of print].
6. Watanabe M. (2014) Adult tissue stem cell therapy for gastrointestinal diseases. J Gastroenterol Hepatol. [Epub ahead of print].
7. Матеріали Всесвітнього конгресу по пуповинній крові та інноваційних підходах до лікування серповидноклітинної анемії, Монако, 2014.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.