Звіт про діяльність Асоціації кріобанків у 2014 році

logoАсоціація кріобанків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини — єдине у своєму роді міжнародне професійне об’єднання ліцензованих підприємств, кріобанків, наукових і навчальних центрів, а також клінік, що працюють у сфері біотехнологій.

Створена в 2013 р. з метою гармонійного розвитку галузі банкування та клінічного застосування клітин і тканин людини Асоціація кріобанків на сьогоднішній день включає провідні вітчизняні та зарубіжні кріобанки та науково-дослідні інститути. Зокрема, членами Асоціації є Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМНУ, Інститут клітинної терапії, клініка «ЕМСЕЛЛ», Покровський банк стовбурових клітин, Міжнародний центр біотехнологій «Біостом», Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМНУ та ін.
У даний момент Асоціація кріобанків бере активну участь у реалізації освітніх програм в царині клітинних технологій, оптимізації правового регулювання діяльності галузі, надає професійні консультації з питань кріозберігання та клінічного застосування біоматеріалу в Україні й закордоном, захищає права споживачів послуг галузі.

Основні досягнення Асоціації кріобанків в 2014 р.

PBKM1) У 2014 р. в Асоціацію кріобанків вступив провідний європейський банк пуповинної крові Polski Bank Komorek Macierzystych (PBKM), контролюючий міжнародну групу банків пуповинної крові Famicord. Остання присутня в Румунії, Латвії, Італії, Угорщині, Іспанії і за кількістю нових клієнтів і обсягом прибутку є другою в Європі серед банків пуповиної крові. Для клінічного застосування Famicord Group видала 28 зразків пуповинної крові і тканини пупкового канатика. Членство РВКМ в Асоціації кріобанків сприяє розвитку банкування стовбурових клітин пуповинної крові, інших тканин і клітин людини в Україні, уніфікації стандартів та підвищенню якості медичних послуг.

shalimova2) У 2014 р. академічним членом Асоціації кріобанків став Національний інститут хірургії та трансплантології ім. А.А. Шалімова — провідна науково-дослідна і лікувальна установа в Україні в галузі хірургії та трансплантології. Вченими інституту розробляються і впроваджуються в клінічну практику інноваційні методи хірургічного лікування захворювань, у тому числі з використанням методів клітинної, тканинної та органної трансплантації. Співпраця та обмін досвідом між фахівцями Національного інституту хірургії та трансплантології ім. А.А. Шалімова та інших установ-членів Асоціації кріобанків сприяє більш широкому застосуванню кріоконсервованих клітин і тканин в клінічній практиці та підвищенню ефективності лікування важких захворювань.

ISO-9001_20083) Український кріобанк пуповинної крові, дійсний член Асоціації кріобанків, отримав міжнародний сертифікат якості ISO 9001: 2008. Інститут клітинної терапії став однією з небагатьох медичних установ країни і єдиним банком пуповинної крові в Україні, який успішно пройшов міжнародну сертифікацію ISO 9001: 2008. Отримання українським банком пуповинної крові міжнародного сертифікату якості ISO 9001: 2008 в 2014 р. є важливим моментом у розвитку галузі банкування клітин і тканин в Україні. Асоціація кріобанків підтримує прагнення вітчизняних підприємств йти в ногу зі світовими стандартами і докладає всіх зусиль для максимальної адаптації протоколів і процедур вітчизняних кріобанків вимогам міжнародних акредитаційних комітетів.

logo_сonf_UA4) 7 листопада 2014 р. за підтримки Асоціації кріобанків відбулася науково-практична конференція «Трансплантація — сьогодення, минуле і майбутнє», приурочена до 20-річчя створення Координаційного центру. Дана конференція — знаменна подія у вітчизняній трансплантології з позиції підведення підсумків поточних досягнень галузі та визначення векторів майбутнього розвитку трансплантологічної служби в Україні. Організаторами конференції виступили Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. А.А. Шалімова» НАМН України, Інститут клітинної терапії.

5) Розробка та впровадження інноваційних методів лікування на основі стовбурових клітин в Україні. Асоціація кріобанків в Україні встигла стати професійною площадкою для ефективного наукового діалогу між біотехнологічними підприємствами, клініками, громадськими, спеціалізованими й правовими спільнотами, спрямованого на створення, дослідження та впровадження в практичну охорону здоров’я нових методів лікування важких захворювань. 2 роки тому після 5-річних клінічних випробувань МОЗ України офіційно схвалив методи лікування панкренекрозу, критичної ішемії кінцівок, опіків, ран і обморожень із застосуванням стовбурових клітин, які розроблені Інститутом клітинної терапії (Київ) та Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака (Донецьк). А в 2014 р. оприлюднені перші результати спільних клінічних досліджень Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України та Інституту клітинної терапії з вивчення ефективності клітинної трансплантації в лікуванні міжхребцевих гриж. Асоціація кріобанків буде всіляко сприяти подальшим дослідженням у цій галузі й доступності клітинної терапії міжхребцевих гриж українським пацієнтам.

3rd_iplass_meeting6) Отримання нагороди від Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти (IPLASS). 10-12 вересня 2014 р. в Гранадському університеті (Іспанія) відбулася 3-я зустріч Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти (International Placenta Stem Cell Society — IPLASS). Від України до програми конференції були включені аж 3 усних доповіді співробітників Інституту клітинної терапії. Міжнародне наукове співтовариство високо оцінило досягнення українських дослідників у галузі вивчення стовбурових клітин плаценти та розробку інноваційних підходів до їх клінічного застосування. Так, заступник директора Кріобанку Інституту клітинної терапії, к.б.н. Шаблій В.А. удостоєний нагороди від Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти за кращу усну доповідь.

logo_ukr_color7) Підтримка клінічних досліджень Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, а також українських та міжнародних наукових проектів в галузі клітинних технологій. Установами — членами Асоціації кріобанків під егідою Координаційного центру трансплантації МОЗ України виконуються клінічні дослідження з вивчення безпечності та ефективності застосування стовбурових клітин в лікуванні соціально важливих захворювань, зокрема цукрового діабету, цирозу печінки, гепатитів, кардіоміопатії та ін. Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМНУ, Інститутом молекулярної біології і генетики НАНУ, Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ та Інститутом клітинної терапії виконується науковий проект «Розробка технології клітинної кардіоміопластики з використанням стовбурових клітин людини», спрямований на оптимізацію лікування вроджених і набутих захворювань серцево судинної системи. А з 2013 по 2017 рр. Україна у співпраці з Естонією, Хорватією, Туреччиною, Чехією і США бере участь у реалізації міжнародного наукового проекту THYMISTEM, фінансованого Євросоюзом (грант 6,1 млн євро). Завдання проекту — розробка протоколів тривалого культивування тимічних клітин людини (in vitro) і підходів до їх клінічного застосування в лікуванні імунодефіцитів.

cell&organ_journal8) Включення журналу «Клітинна і органна трансплантологія» до Переліку наукових фахових видань України та міжнародні реферативні бази. 2014 р. виявився особливо плідним для науково-практичного журналу «Клітинна і органна трансплантологія», який заснований і вже другий рік видається Інститутом клітинної терапії за підтримки Асоціації кріобанків. У 2014 р. журнал «Клітинна і органна трансплантологія» прийнято до Переліку наукових фахових видань України, а також у міжнародні реферативні бази: «Індекс відкритих академічних журналів» (Open Academic Journals Index — OAJI), Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, International Scientific Indexing і Citefactor і NLM catalog, що значно підвищує імідж видання та статус опублікованих статей.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.