Звіт про діяльність Асоціації кріобанків у 2016 році

logo_en
2016-ий рік у світі ознаменувався низкою вагомих подій у сфері кріоконсервування пуповинної крові, інших клітин та тканин людини (поява нових біобанків та об’єднання деяких існуючих, експансія банкінгу мезенхімальних стовбурових клітин з різних джерел дорослого організму) та деякими важливими науковими досягненнями галузі.

Українські вченими, біобанками та біотехнологічними підприємствами теж робилися значні зусилля, спрямовані на розвиток банкінгу, дослідження та клінічного застосування стовбурових клітин пуповинної крові, інших тканин та клітин людини і досягнуто деяких успіхів.

Варто відзначити, що в останні роки в цілому світі відмічається посилення ролі професійних асоціацій у розвитку біотехнологій, вдосконалення правового регулювання галузі, захисті інтересів пацієнтів клінік клітинної терапії та користувачів послуг біобанків.

Створена в 2013 р. Асоціація банків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини в Україні є єдиним у своєму роді професійним об’єднанням ліцензованих кріобанків та біотехнологічних підприємств, метою діяльності якої є забезпечення українським споживачам можливості отримання високоякісних послуг зберігання пуповинної крові, інших клітин і тканин людини, а  біобанкам – належних умов для здійснення господарської діяльності в рамках правового поля та добропорядної конкуренції.

Упродовж 2016-го, як і попередні роки, Асоціація кріобанків активно надавала безкоштовну консультативну підтримку особам, зацікавленим питаннями та можливостями кріозберігання та клінічного застосування пуповинної крові, інших клітин та тканин людини в Україні та за кордоном, а також лікарям та науковцям.

oaji_COT_1У 2016 р. Асоціація кріобанків брала активну участь у законотворчих процедурах, спрямованих на гармонізацію вітчизняних науково-правових актів, що регулюють банкінг та клінічне застосування стовбурових клітин пуповинної крові, інших тканин та клітин людини у відповідності з міжнародним законодавством. Асоціацією кріобанків також перекладено на українську мову деякі важливі зарубіжні освітні матеріали та документи у галузі кріоконсервування та клінічного застосування стовбурових клітин.

В Україні Асоціацією кріобанків також активно підтримувалися міжнародні освітні та громадські ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності населення про біологічну цінність пуповинної крові, можливості її зберігання та клінічного застосування. Так, у 2016 р. Асоціація кріобанків долучилася до проведення в Україні Місяця обізнаності про пуповинну кров (липень), Тижня планування сім’ї та ін.

За участі Асоціації кріобанків і завдяки фінансовій підтримці Інституту клітинної терапії, співзасновника та дійсного члена Асоціації, у 2016 р. в Україні продовжено видання унікального науково-практичного журналу «Клітинна та органна трансплантологія», що входить до переліку фахових наукових видань, схвалених ДАК України та низки важливих міжнародних наукометричних баз.

standartsПріоритетними планами діяльності Асоціації кріобанків у 2017 р. в Україні є участь у вдосконаленні нормативно-правової бази, що регулює кріоконсервування та клінічне застосування стовбурових клітин пуповинної крові, інших тканин та клітин людини, а також ліцензійних умов до біобанків у відповідності з міжнародними стандартами (FACT, ISO, AABB, GMP, GCP, GLP), активні освітні кампанії та розвиток міжнародної співпраці.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.