П’ята наукова зустріч Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти

6-7 вересня 2018 року в місті Берн, Швейцарія відбулася П’ята наукова зустріч Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти (International Placenta Stem Cell Society (IPLASS).

 

 

 

 

Основними напрямками роботи конференції були:

  • сучасні протоколи виділення різних популяцій плацентарних клітин;
  • дослідження молекулярних медіаторів та механізмів патогенезу й регенерації на різних моделях і в клінічних випробуваннях.

Лекторами IPLASS 2018, як завжди, були провідні вчені світу з біології стовбурових клітин плаценти, банкінгу та їх клінічного застосування. Під час роботи конференції, зокрема обговорювалися нові підходи до клінічного застосування стовбурових клітин плаценти у лікуванні захворювань.

З 2013 р. перший Кріобанк України, створений при Інституті клітинної терапії, є членом Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти, а наукові співробітники Кріобанку щорічно представляють результати своїх досліджень на конференціях IPLASS.

В цьогорічну програму 5-ої наукової зустрічі Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти ввійшли аж 3 доповіді вчених з України – усі є співробітниками Інституту клітинної терапії. Усну доповідь, присвячену дослідженню високопроліферативних попередників мезенхімальних стовбурових клітин плаценти, їх імунофенотипу, мультипотентності та експресії генів на різних етапах становлення культури клітин виголосив заступник директора Кріобанку Інституту клітинної терапії к.б.н. Володимир Шаблій.

Біолог лабораторії клітинних культур Інституту клітинної терапії Вікторія Нікуліна представила доповідь на тему контрольованого кріоконсервування тканини плаценти, що дозволяє зберегти високу життездатність мезенхімальних стовбурових клітин у заморожених зразках. Співавтори доповіді: Букреєва Т., Заганіч І., Кучма М., Кирик В., Лобинцева Г., Шаблій В.

Завідувачка лабораторії клітинних культур Інституту клітинної терапії Тетяна Букреєва доповіла про результати досліджень впливу алогенної трансплантації мультипотентних клітин, виділених з плаценти щурів, на канцерогенез хімічно індукованого раку товстої кишки. Співавтори: Світіна Г., Скрипкіна І., Арешков П., Кирик В., Клименко П., Гарманчук Л., Лобінцева Г., Шаблій В.

Міжнародна наукова спільнота позитивно оцінює здобутки українських вчених у галузі плацентології. Подібні наукові зустрічі сприяють налагодженню професійних контактів та спільних соціально важливих наукових досліджень у майбутньому.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.