Статтю українських учених прийнято до друку в міжнародний науковий журнал

Experimental and Therapeutic MedicineВ сучасному науковому світі статус ученого чи наукового колективу визначається рівнем наукових публікацій, а точніше імпакт-фактором журналу, який приймає до друку їх праці. Відтак, публікація наукової статті в престижних міжнародних наукових виданнях, які мають імпакт-фактор – процес зазвичай тривалий і копіткий. Адже кожна надіслана до редакції робота піддається ретельному незалежному рецензуванню і лише незначна частка надісланих статей приймається до друку.

Важливим етапом в міжнародній інтеграції української науки є публікації робіт вітчизняних авторів у авторитетних міжнародних виданнях з імпакт-фактором. Це відкриває двері до міжнародного визнання, дає шанси на отримання наукових грантів тощо.

Дуже важливо, що на сьогоднішній день в Україні у галузі дослідження стовбурових клітин відзначається зростання кількості публікацій вітчизняних авторів у профільних міжнародних виданнях з імпакт-фактором. Так, нещодавно чергова праця колективу дослідників з Інституту клітинної терапії («Мультипотентні клітини плаценти не впливають на розмір і кількість індукованих диметилгідразином пухлин товстої кишки у щурів») прийнята до друку в авторитетний міжнародний науковий журнал “Experimental and Therapeutic Medicine”. У 2016 р. імпакт-фактор цього журналу складав 1,56. Це чергова робота із серії досліджень Інституту клітинної терапії, присвячених вивченню біологічних властивостей стовбурових клітин плаценти та розробки підходів до їх терапевтичного застосування.

Стаття висвітлює результати експериментальних досліджень колективу українських вчених із вивчення безпечності застосування мультипотентних клітин плаценти у лікуванні раку товстої кишки, які є важливими для розробки клінічних підходів до лікування цього захворювання у людей.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.